Pagina principală » Magazin » Travertin » Travertin Kashmir

Travertin Kashmir

Travertin Kashmir antichizat 15 x 15 x 1cm

≈ Travertin Grey sau ArgintiuAsemănător sau echivalent cu Travertin Grey sau Argintiu

De la 87,50 lei + TVA/m²

Travertin Kashmir antichizat 7,5 x 15 x 1cm

≈ Travertin Grey sau ArgintiuAsemănător sau echivalent cu Travertin Grey sau Argintiu

De la 91,00 lei + TVA/m²

Travertin Kashmir antichizat 10 x 10 x 1cm

≈ Travertin Grey sau ArgintiuAsemănător sau echivalent cu Travertin Grey sau Argintiu

De la 91,00 lei + TVA/m²

Travertin Kashmir periat 10cm x LL x 1cm

≈ Travertin Grey sau ArgintiuAsemănător sau echivalent cu Travertin Grey sau Argintiu

109,49 lei + TVA/m²

Travertin Kashmir Comercial antichizat FRENCH PATTERN, gr. 1,2cm

≈ Travertin Grey sau ArgintiuAsemănător sau echivalent cu Travertin Grey sau Argintiu

139,00 lei + TVA/m²

Travertin Kashmir scapițat 5cm x LL x ~2,1cm

≈ Travertin Grey sau ArgintiuAsemănător sau echivalent cu Travertin Grey sau Argintiu

165,00 lei + TVA/m²

Travertin Kashmir antichizat FRENCH PATTERN, gr. 1,2cm

≈ Travertin Grey sau ArgintiuAsemănător sau echivalent cu Travertin Grey sau Argintiu

169,00 lei + TVA/m²

Travertin Kashmir periat FRENCH PATTERN, gr. 1,2cm

≈ Travertin Grey sau ArgintiuAsemănător sau echivalent cu Travertin Grey sau Argintiu

182,21 lei + TVA/m²

Mozaic Travertin Kashmir scapițat 2,3 x 4,8cm

≈ Travertin Grey sau ArgintiuAsemănător sau echivalent cu Travertin Grey sau Argintiu

188,00 lei + TVA/m²

Mozaic Travertin Kashmir antichizat 4,8 x 4,8cm

≈ Travertin Grey sau ArgintiuAsemănător sau echivalent cu Travertin Grey sau Argintiu

188,00 lei + TVA/m²

Mozaic Travertin Kashmir scapițat 4,8 x 10cm

≈ Travertin Grey sau ArgintiuAsemănător sau echivalent cu Travertin Grey sau Argintiu

204,00 lei + TVA/m²

Mozaic Travertin Kashmir antichizat 2,3 x 2,3cm

≈ Travertin Grey sau ArgintiuAsemănător sau echivalent cu Travertin Grey sau Argintiu

217,50 lei + TVA/m²